دوره های علمی و کاربردی

 شرایط صدور مجوز:

بازديد نماينده دانشگاه جامع علمي كاربردي ومركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني 

مراكز متقاضي بايد از نظر جغرافيايي در مكان متناسب با محيط آموزشي باشد

محل آموزش تا پايان دوره آموزشي بايد در اختيار و ترجيحا”‌در تملك متقاضي باشد

مساحت ساختمان حداقل هزار متر مربع باشد

ساختمان بايد داراي امكانات و تجهيزات آموزشي ورفاهي مطابق با استانداردهاي آموزشي باشد

تعداد كتاب هاي كتابخانه بايد حداقل 2000 عنوان باشد 

تابلوي سردر ، مهر و سربرگ هاي مراكز متقاضي بايد طبق فرصت ابلاغي مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني باشد 

رئيس مركز آموزشي حداقل داراي مدرك فوق ليسانس در رشته مديريت باشد 

معاون آموزشي و اداري مالي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 5 سال سابقه فعاليت مرتبط 

اساتيد مركز بايد داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته تحصيلي مرتبط با موضوع تدريس و ترجيحا” عضو هيات علمي دانشگاه باشند

 مدارک مورد نیاز:

درخواست كتبي از اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان مبني بر معرفي واحد آموزشي مورد نظر به انضمام آگهي ثبت شركت ها در روزنامه رسمي

تصويراساسنامه موسسات فرهنگي هنري مصوب دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي به انضمام آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي 

تصوير مجوز فعاليت صادر شده از دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي

برگ درخواست مجوز برگزاري دوره هاي بلند مدت علمي كاربردي

كامل كردن برگ مشاهده وامكان سنجي - ازسوي رئيس اداره آموزش اداره كل

تصويركارت پايان خدمت وظيفه كادر آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي ذكور

تصوير از شناسنامه كادر آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي 

تصوير از آخرين مدرك تحصيلي كادر آموزشي ومديران گروه هاي آموزشي

تصوير شناسنامه و حكم كارگزيني عضويت هيات علمي مدرسان ومديران گروه هاي آموزشي 

تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدرسان 

برگ مشخصات مدرسان 

تعهدنامه مجريان دوره هاي بلند مدت علمي كاربردي 

فهرست مشخصات مدرسان وكادر آموزشي 

تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مكان آموزشي 

تذكر:گفتني است متقاضيان مجوز اجرايي برنامه هاي آموزش در بخش فرهنگ وهنر به آموزش اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان مراجعه مي كنند و در نهايت مدارك آنان را كارشناسان واحد مربوط در مركزبرنامه ريزي و آموزش نيروي انساني بررسي وبراي صدور مجوز اقدام مي كنند 

 

حدیث روز

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

اوقات شرعی

روزنامه های کشور

درباره ما

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و ارائه بسته های آمزش طراحی سایت

جدیدترین اخبار