خدمات فرهنگی

کتاب فرهیختگان ساوه

 به سفارش و تلاش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه

برای دانلود کلیک کنید

 

گزارش عملکرد

پیوند ها


روزنامه های کشور

وضعیت اداره

تاریخچه اداره

سنگ بناي اداره فرهنگ وارشاداسلامي درسال هزار و سیصد بیست و شش به سرپرستي آقاي شكروي درمحل دبيرستان رضا شاه با هزار و پانصد جلد كتاب گذارده شــد و تحت پوشش كتابخانه ی مذكــــور آغاز به كار نمود و درســال هزار و سیصد و پنجاه و پنج با مجوز فرهنگ و هنربه نمــايندگــي فرهـنــگ وهنر تبديل شد و فعــاليــت اداري آن درساختماني با مالكيت آقاي سيادتي و اقع درخيابان چهارم آبان آن روز ( سوم شعبان فعلي ) آغــاز شــد و درســـال هزار و سیصد و پنجاه و شش بـه منزل مسكــوني آقــاي مبصري واقع درهمان خيابان منتقل و درسال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به منزل مسكوني آقاي عباس صدرائي واقع در خيابان سلمان ساوجي (شريعتي فعلي) نقل مكان نمود و با پيروزي شكوهمنــد انقلاب اسلامي به طبقه ســوم ساختمـان آقـــاي مدرسي انتقال داده شــد ودرســـال هزار و سیصد و شصت و چهار براســـاس موافقتنامــه وزارت سپــاه پاســداران   انقلاب اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامــي ساختمان كتابخانه فعلــي درزميني به مســاحت هفت هزار مترتحويل اداره فرهنگ و ارشاداسلامي شهرستــان ســاوه گرديد

سـال هزار و سیصد بیست و شش با يك نيروي كتابــدار اداره مي شد واز زماني كه بعنوان نمايندگي فرهنگ وهنر فعاليت خود را آغازنمود به تعداد شش نفرافزايش يافت . با توجه به   فعاليت كتابخانــه و اداره دريك محل و محدوديت فضـا و گسترش روزافزون شهر اين اداره با كمبود فضاهاي فرهنگي مواجه شد تا اينكه با پيگيريهاي مستمررئيس وقت آقــاي سيـد حسين اســدي درسال هزار و سیصد و شصت و نه عمليات طراحي وساخت فرهنگسرا را درزميني به مساحت سه هزار مترمربـــع آغاز و درنوزده بهمن هزار و سیصد و هفتاد و یک با حضور معاونت سينمايي وزارت متبوع آقاي ضرغامي افتتاح و راه اندازي گرديد و درهمين راستــا در سال هفتاد و یک طراحــي وساخت يك ســـالن چند منظـــوره با زيربنـــاي سه هزار متـرمربع در ســـه طبقــه آغــاز و بــاحضور آقــــاي دكتـــرعطــــاء ا... مهاجراني وزيروقت همزمان با همايش سلمان ساوجي افتتاح و راه اندازي گرديد

امکانات فیزیکی اداره

فرهنگســراي ارشــاد كــه درطبقه همكف آن ، هفت انجمن فرهنگي هنري تحت پوشش فعاليت مي نمايند و درطبقه اول قسمت اداري مستقر مي باشد كه زمين اين ســاختمــان اوقــافي مي بــاشــد بصورت استيجاري با مالكيت اداره اوقاف. سالن سلمان ساوجي درسه طبقه وبا زيربناي تقريبي سه هزار مترمربع كه چها صد و پنج نفرگنجايش دارد سالن شهيدآويني كه حدود يك صد نفرگنجايش دارد

مراکز فرهنگی هنری تحت پوشش اداره

كــانونهــاي فرهنگــي وهنــري مســاجد بــه تعــداد یازده مركــز بــا تعــداد اعضــاي هزار و چهار صد و هفتاد و سه نفر ، كتابخــانه هــای عمومــي بــه تعــداد شش مركــز با تعداد اعضاي سه هزار و سیصد و بیست و هفت نفر ، انجمــن هــاي فرهنگـــي وهنــري بــه تعــداد هفت انجمــن بــا تعــداد اعضاي سیصد و پنجاه نفر ، هنرستــان هنـرهـــاي زيبـــاي پســران بــه تعــداد یک مركز بــا تعــداد هنرآمــوز سی و دو نفر ، كانونهـــاي تبليغـــاتي و آگهـــي بــه تعـــداد پنج مركز ، موسســـات فرهنگــي وهنــري بــه تعــداد سه مركز ، آموزشگــاه آزاد هنـــري (موسيقي) بــه تعــداد یک مركز ، فروشگـــاه محصـولات فرهنگــي (ويدئو كلوپ) بــه تعــداد سی مركز ، چاپخانه بــه تعــداد هفت مركز ، فروشگــاه آلات موسيقــي بــه تعــداد شش مركز و نشريـات محلــي گلهـــاي ساوه بــا تيراژ مدينه گفتگو

اوقات شرعی

حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398

تاریخچه اداره

سنگ بناي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي درسال هزار و سیصد بیست و شش به سرپرستي آقاي شكروي درمحل دبيرستان رضا شاه با هزار و پانصد جلد كتاب گذارده شــد و تحت پوشش كتابخانه ی مذكــــور آغاز به كار نمود و درســال هزار و سیصد و پنجاه و پنج با مجوز فرهنگ و هنربه نمــايندگــي فرهـنــگ وهنر تبديل شد

ادامه مطلب ...

اطلاعات تماس

نشانی : ساوه - خیابان شریعتی - میدان مادر - اداره فرهنگ و ارشاد ساوه

کد پستی : 3918698579

تلفن : 2223220 - 2223240 - 2225124 - 086

فکس :2222223 - 086

پست الکترونیک : ershad.news@gmail.com