خدمات فرهنگی

کتاب فرهیختگان ساوه

 به سفارش و تلاش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه

برای دانلود کلیک کنید

 

گزارش عملکرد

پیوند ها


روزنامه های کشور

دومین همایش اعتماد به نفس تا فن بیان و سخنوری

 حسین محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری دومین همایش اعتماد به نفس تا فن بیان و سخنوری خبر داد و بیان داشت: این همایش به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری مورخ 10/9/98 درمحل سالن سلمان ساوجی برگزار گردید.

در این همایش محمدشایان مهر از کارشناسان روانشناسی مطالب مهمی را در رابطه با نیاز داشتن مهارت سخنوری مطرح کردند و عنوان داشتند که مهارت فن بیان و سخنوری یکی از ابزاری ترین مهارتهای قرن بیست و یک محسوب شده و همه ی افراد باید این مهارت کاربردی را فرا بگیرند.

سپس از مفهوم ترس و احساس استرس در سخنرانی صحبت کردند و افزودند، ترس از سخنرانی یکی از ترس های بسیار رایج در فرهنگ ما محسوب میشود که با تمرین و تکرار مدیریت خواهد شد. هرچه مهارت و آگاهی  ما در سخنرانی افزایش پیدا کند، میزان ترس و استرس ما کمتر خواهد بود. اما مساله فن بیان و سخنوری تنها به مدیریت ترس ختم نمیشود و بعد از اینکه ما توانستیم ترس و استرس خود را مدیریت کنیم باید بتوانیم موثر سخنرانی کنیم تا به اهداف مذاکره یا سمینارهایمان نزدیک باشیم.

یک سخنرانی از جایی شروع میشود که قضاوتها آغاز میگردد. دقیقا از زمانی که نام شما خوانده میشود تا به روی سن بروید، قضاوتهای اولیه راجع به شما شکل میگیرد که غالبا از روی اسمتان، طرز پوششتان، حتی واکس کفشهایتان قضاوت شکل میگیرد.

قضاوت میانی زمانی شکل میگیرد که شما شروع به سخنرانی کرده اید و مخاطبان با توجه به محتوا و شیوه اجرایتان قضاوتی دوباره از شما دارند و زمانی که صحبتهایتان تمام میشود قضاوت پایانی مخاطب که نتیجه قضاوتهای اولیه و میانی است، شکل میگیرد. باید با رعایت چند نکته طوری عمل کنیم که بالاترین سطح رضایت را از مشتریان دریافت کنیم. از جمله ظاهر آراسته محتوای جذاب و ارائه مناسب مخاطب.

شایان مهر اظهار داشت: در خیلی از مواقع وقتی سخنرانان در حال سخنرانی هستند مخاطبان به اشکال مختلف احساس خستگی می کنند و این در گفتگوهای دو نفره طولانی هم مشهود است. عمده علت این موضوع کم بود سطح انرژی کلامی است، یعنی لحن ما به عنوان سخنران کاملا یکنواخت و آرام است. برای اینکه لحن پر انرژی داشته باشیم میتوانیم از تمرین خودکار استفاده کنیم. به این شکل که خودکار را بین دندانهایمان قرار میدهیم و شروع به صحبت میکنیم طوری که خودکار از دهانمان نیفتند و این تمرین را حدود 5 دقیقه در روز استفاده میکنیم. بعد از مدتی شاهد انرژی کلامی بیشتری در لحنمان هستیم.

وی گفت: اما عمده مشکلی که سخنوران در حین سخنرانی دارند فراموشی بعضی از لغات است. جالب است بدانید هر انسان بالغی بین 18 تا 25 هزار لغت در ذهن خود دارد ولی فقط بین 150 تا 450 لغت را به خوبی استفاده میکند به این دلیل که لغات در ذهن ما چیدمان مشخصی ندارند و برای اینکه بتوانیم سطح نظم لغات ذهنمان را افزایش بدهیم باید از تمرین تندگویی استفاده کنیم. یعنی در هر تمرین راجع به یک کلمه یا شیء یا هرچیزی که مورد فعالیت یا موضوع ماست به مدت سه دقیه تندگویی میکنیم و هرچیزی که به ذهنمان میرسد را بدون مکث راجع به آن کلمه مطرح میکنیم. طبعا" در دفعات اول ممکن است کمی حرفهای بی ربط عنوان کنیم ولی در ادامه خواهیم دید که راحت تر و سریع تر میتوانیم لغات مورد نظرمان را در سخنرانیها در ذهنمان پیدا کنیم.

ایشان تصریح کرد:یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات در حین سخنرانی استفاده از احساسات مخاطبان است. سخنرانی که بتواند مخاطبان را وارد فضای احساسی بکند قطعا" برنده خواهد بود. برای اینکار باید طراحی حس را تمرین کنیم تا سخنرانی جذاب تری از خودمان بجای بگذایم.

تمرینی که در این مورد میتوانیم داشته باشیم، حماسی خوانی نام دارد. در این تمرین ما مجبور هستیم علاوه بر زبان بدن، به چهره خود حس بدهیم دقیقا مثل دراویشی که نقالی خوانی میکنند. یک بیت از شاهنامه را انتخاب کنید و با همراهی حس، زبان بدن و لحن مناسب شاهنامه بخوانید. روزی 3 دقیقه این تمرین شما را متحول خواهد کرد.

 

   حسین محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری دومین همایش اعتماد به نفس تا فن بیان و سخنوری خبر داد و بیان داشت: این همایش به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری مورخ 10/9/98 درمحل سالن سلمان ساوجی برگزار گردید.

در این همایش محمدشایان مهر از کارشناسان روانشناسی مطالب مهمی را در رابطه با نیاز داشتن مهارت سخنوری مطرح کردند و عنوان داشتند که مهارت فن بیان و سخنوری یکی از ابزاری ترین مهارتهای قرن بیست و یک محسوب شده و همه ی افراد باید این مهارت کاربردی را فرا بگیرند.

سپس از مفهوم ترس و احساس استرس در سخنرانی صحبت کردند و افزودند، ترس از سخنرانی یکی از ترس های بسیار رایج در فرهنگ ما محسوب میشود که با تمرین و تکرار مدیریت خواهد شد. هرچه مهارت و آگاهی  ما در سخنرانی افزایش پیدا کند، میزان ترس و استرس ما کمتر خواهد بود. اما مساله فن بیان و سخنوری تنها به مدیریت ترس ختم نمیشود و بعد از اینکه ما توانستیم ترس و استرس خود را مدیریت کنیم باید بتوانیم موثر سخنرانی کنیم تا به اهداف مذاکره یا سمینارهایمان نزدیک باشیم.

یک سخنرانی از جایی شروع میشود که قضاوتها آغاز میگردد. دقیقا از زمانی که نام شما خوانده میشود تا به روی سن بروید، قضاوتهای اولیه راجع به شما شکل میگیرد که غالبا از روی اسمتان، طرز پوششتان، حتی واکس کفشهایتان قضاوت شکل میگیرد.

قضاوت میانی زمانی شکل میگیرد که شما شروع به سخنرانی کرده اید و مخاطبان با توجه به محتوا و شیوه اجرایتان قضاوتی دوباره از شما دارند و زمانی که صحبتهایتان تمام میشود قضاوت پایانی مخاطب که نتیجه قضاوتهای اولیه و میانی است، شکل میگیرد. باید با رعایت چند نکته طوری عمل کنیم که بالاترین سطح رضایت را از مشتریان دریافت کنیم. از جمله ظاهر آراسته محتوای جذاب و ارائه مناسب مخاطب.

شایان مهر اظهار داشت: در خیلی از مواقع وقتی سخنرانان در حال سخنرانی هستند مخاطبان به اشکال مختلف احساس خستگی می کنند و این در گفتگوهای دو نفره طولانی هم مشهود است. عمده علت این موضوع کم بود سطح انرژی کلامی است، یعنی لحن ما به عنوان سخنران کاملا یکنواخت و آرام است. برای اینکه لحن پر انرژی داشته باشیم میتوانیم از تمرین خودکار استفاده کنیم. به این شکل که خودکار را بین دندانهایمان قرار میدهیم و شروع به صحبت میکنیم طوری که خودکار از دهانمان نیفتند و این تمرین را حدود 5 دقیقه در روز استفاده میکنیم. بعد از مدتی شاهد انرژی کلامی بیشتری در لحنمان هستیم.

وی گفت: اما عمده مشکلی که سخنوران در حین سخنرانی دارند فراموشی بعضی از لغات است. جالب است بدانید هر انسان بالغی بین 18 تا 25 هزار لغت در ذهن خود دارد ولی فقط بین 150 تا 450 لغت را به خوبی استفاده میکند به این دلیل که لغات در ذهن ما چیدمان مشخصی ندارند و برای اینکه بتوانیم سطح نظم لغات ذهنمان را افزایش بدهیم باید از تمرین تندگویی استفاده کنیم. یعنی در هر تمرین راجع به یک کلمه یا شیء یا هرچیزی که مورد فعالیت یا موضوع ماست به مدت سه دقیه تندگویی میکنیم و هرچیزی که به ذهنمان میرسد را بدون مکث راجع به آن کلمه مطرح میکنیم. طبعا" در دفعات اول ممکن است کمی حرفهای بی ربط عنوان کنیم ولی در ادامه خواهیم دید که راحت تر و سریع تر میتوانیم لغات مورد نظرمان را در سخنرانیها در ذهنمان پیدا کنیم.

ایشان تصریح کرد:یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات در حین سخنرانی استفاده از احساسات مخاطبان است. سخنرانی که بتواند مخاطبان را وارد فضای احساسی بکند قطعا" برنده خواهد بود. برای اینکار باید طراحی حس را تمرین کنیم تا سخنرانی جذاب تری از خودمان بجای بگذایم.

تمرینی که در این مورد میتوانیم داشته باشیم، حماسی خوانی نام دارد. در این تمرین ما مجبور هستیم علاوه بر زبان بدن، به چهره خود حس بدهیم دقیقا مثل دراویشی که نقالی خوانی میکنند. یک بیت از شاهنامه را انتخاب کنید و با همراهی حس، زبان بدن و لحن مناسب شاهنامه بخوانید. روزی 3 دقیقه این تمرین شما را متحول خواهد کرد.ر

اوقات شرعی

حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398

تاریخچه اداره

سنگ بناي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي درسال هزار و سیصد بیست و شش به سرپرستي آقاي شكروي درمحل دبيرستان رضا شاه با هزار و پانصد جلد كتاب گذارده شــد و تحت پوشش كتابخانه ی مذكــــور آغاز به كار نمود و درســال هزار و سیصد و پنجاه و پنج با مجوز فرهنگ و هنربه نمــايندگــي فرهـنــگ وهنر تبديل شد

ادامه مطلب ...

اطلاعات تماس

نشانی : ساوه - خیابان شریعتی - میدان مادر - اداره فرهنگ و ارشاد ساوه

کد پستی : 3918698579

تلفن : 2223220 - 2223240 - 2225124 - 086

فکس :2222223 - 086

پست الکترونیک : ershad.news@gmail.com